BusinessEurope sdružuje 40 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 34 zemí Evropy. Je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím (zastupuje 20 milionů podniků v Evropě) a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. Pro SP ČR je nejpřímější a nejefektivnější cestou jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku. SP ČR je členem od roku 1993 a BusinessEurope je pro něj určující organizací pro vytváření vlastních strategií a hájení zájmů českého a evropského průmyslu.

Obchodní politika pro 21. století - stanovisko BUSINESSEUROPE

BUSINESSEUROPE vydalo nové stanovisko k obchodní a investiční politice Evropské unie.

Otevřená obchodní a investiční politika povede k lepší konkurenceschopnosti, která může podpořit obnovu evropského průmyslu a pomůže mu se prosadit v rychle se rozvíjejících oblastech podnikání a klíčových růstových trzích. Potřeby firem a zlepšení podmínek pro obchod a investice proto musí být středem zájmu nové obchodní politiky EU.