Aktuální zprávy z EU

Využijte informační bulletin CEBRE, kde najdete každý týden aktuální zprávy z následujících oblastí:
Legislativa EU - jednotný vnitřní trh, vnější vztahy EU, zahraniční obchod, podpora podnikání, daně, finance, statistiky a studie, zajímavosti a postřehy z EU, veřejné konzultace EU, životní prostředí, energetika doprava, malé a střední podniky, ochrana spotřebitele, průmysl,výzkum a vývoj,ICT.

Stanovisko k zimnímu balíčku v oblasti designu trhu s elektřinou

SP ČR zveřejnil svoji pozici k zimnímu balíčku v oblasti designu trhu s elektřinou. Svaz vítá zejména podporu tržních mechanismů, ale žádá analyzování vzájemných vlivů jednotlivých cílů v oblasti dekarbonizace, obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti s cílem zabránit jejich vzájemné kanibalizaci.

Stanovisko ke Strategickému rámci Česká republika 2030

Strategický rámec Česká republika 2030 je strategický dokument vlády stanovující dlouhodobé priority rozvoje ČR, které by měly zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace.Svaz požaduje zejména návaznost na další, již vytvořené, strategické dokumenty a úpravy v oblasti vědy a výzkumu a energetiky.

Stanovisko k Informaci o stavu dosahování národních cílů v oblasti energetické účinnosti

Svaz požaduje odstranění technických a administrativních bariér a překážek čerpání prostředků v OP PIK, které brání naplnění cílů energetické účinnosti. Zefektivnění čerpání programu OP PIK je zcela zásadní podmínkou naplnění závazků ČR v oblasti energetických úspor. Je zřejmé, že bez zásadních změn se alokované prostředky vůbec nepodaří v termínu vyčerpat, natož efektivně.