Novinky v digitální agendě z pohledu SP ČR

Digitální agenda je pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) prioritní oblastí, kde se aktivně angažuje a kde se mu daří prosazovat své záměry. V říjnu vláda vyhověla požadavkům Svazu připravit kvalitní Národní plán rozvoje sítí nové generace. Podařilo se mu prosadit i řadu dalších opatření.

Delegace SP ČR jednala v Bruselu

Dne 28. 1. v Bruselu jednala delegace SP ČR vedená členem představenstva SP ČR Jiřím Holoubkem se zástupci Evropské komise, Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie na téma podpory Průmyslu 4.0 v ČR a dále s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU k tématům ochrany dat a podpory Průmyslu 4.0. z fondů EU.