Stanovisko Svazu k rozpočtu na VaVaI 2018

Připomínky SP ČR k Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024