Priority a požadavky SP ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací nalezenete zde.

Stanovisko k Novele vyhlášky o finančním vypořádání

Svaz uplatnil stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

TA ČR vyhlásila soutěž v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.