Stanovisko ke Koncepci zavádění metody BIM v ČR

Svaz oceňuje a vítá aktivitu, která povede v souladu s pokračující digitalizací společnosti k elektronizaci a digitalizaci rovněž v oblasti přípravy, administrace, výstavby a provozu staveb. Nelze vůbec pochybovat o potenciálu, který metoda BIM a její implementace v ČR může přinést do celého systému výstavby.

Slabá místa novely stavebního zákona

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) již několikrát upozornil na to, že není spokojen s novelou stavebního zákona. I přes to, že se připravovala více než dva roky, její výsledky nebudou dostatečné.