TA ČR vyhlásila soutěž v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Financování energetických úspor


Zástupci Svazu se jako vystupující v odborných panelech zapojili do diskuse nad finančními nástroji a energetickými úsporami v rámci mezinárodní konference organizované EK a MPO s názvem „Financing energy efficiency“.