Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde

 

Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2018

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn plán dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách.

TA ČR vyhlásila soutěž v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.