Priority a požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic naleznete zde

 

Harmonogram výzev OP PIK na rok 2018

Na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu byly zveřejněny aktualizované harmonogramy výzev. A to konkrétně Harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018 a Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017 (aktualizovaná verze k 31. 12. 2017).

Harmonogram výzev OP ŽP na rok 2018

Na stránkách OPŽP byl zveřejněn plán dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2018. Z Evropských strukturálních a investičních fondů je na příští rok připraveno k čerpání 9,1 miliard korun, které budou rozděleny v 19 nových výzvách.

TA ČR vyhlásila soutěž v programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. srpna 2017 první veřejnou soutěž
ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.