Priority a požadavky SP ČR v oblasti daní a pojistného nalezenete zde.

 

Stanovisko k implementaci směrnice ATAD do českého právního řádu

Směrnice ATAD je schválená a je pro ČR právně závazná. Nyní se jen řeší varianty implementace. Pro SP ČR je důležité, aby ČR zbytečně nešla dobrovolně nad rámec povinné implementace (gold plating), aby čeští podnikatelé nebyli poškozeni více, než podnikatelé v jiných členských státech. Ministerstvo financí, zdá se, nechce jít zbytečně nad rámec povinné implementace, což oceňujeme.