Podpora vývoje a aplikací 5G pro průmysl i zemědělství

Technologická agentura ČR v sedmé veřejné soutěži pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND podporuje projekty zabývající se vývojem a aplikací standardů 5. generace a vyšších.