Složitost daňového systému jako bariéra růstu

V tomto článku se věnujeme otázce náročnosti správy daní, neboť kromě nutnosti platit daně jsou povinnosti spojené s daňovou administrativou zbytečnou zátěží pro firmy, což ve výsledku může i snižovat daňový výnos státu.