Soutěž MPO na podporu inovací byla zahájena

První soutěž programu The Country for the Future na podporu zavádění inovací do praxe v malých a středních firmách byla MPO již vyhlášena. Svaz průmyslu prosadil některé své návrhy.

Svaz upozorňuje Evropskou komisi na nedostatečnou kvalitu návrhu nařízení ePrivacy

Společný dopis adresovaný komisařce Jourové a komisaři Šefčovičovi vyjadřující stanovisko SP ČR, slovenské RÚZ, polské ZIPSEE, rakouské IV a dánských asociací DI a DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl odeslán dne 30. října 2019. Jedná se o iniciativu navazující na předchozí společný dopis, který jsme zaslali zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost.

Nový OPIK zaměřený na cirkulární ekonomiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo sedmý díl zpravodaje "OPIK" pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podnikatelé v něm naleznou praktické rady, informace o výzvách, novinky, zkušenosti žadatelů a důležité kontakty.

Svaz opakovaně varuje před hrozícím urychlením projednávání ePrivacy

Společný dopis vyjadřující stanovisko SP ČR, SPIR, slovenské RÚZ, polských asociací ZPP a ZIPSEE a dánské DIF k aktuálnímu stavu projednávání návrhu nařízení ePrivacy byl dne 8. října 2019 zaslán zástupcům finského předsednictví a členům pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost. Naše stanovisko podporuje také rakouský svaz IV.

Digitální agenda v nové Evropské komisi

Digitální technologie stále více pronikají do činností členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vzhledem k tomu, že mají potenciál zásadně ovlivnit jejich podnikání, věnuje se Svaz průmyslu celé digitální agendě prioritně.

Volný tok dat: Evropská komise připravila pokyny pro volný pohyb neosobních údajů

Nařízení o volném pohybu neosobních údajů v Evropské unii vstoupilo v platnost 28. května 2019. Evropská komise zároveň zveřejnila pokyny týkající se vztahů mezi tímto nařízením a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména pokud jde o soubory údajů, které obsahují jak osobní, tak neosobní údaje.

Nové číslo OPIK: Jak na Program Expanze

Šesté číslo informačního zpravodaje MPO Vás naučí, jak využít finanční nástroje pro nové oblasti v rámci Programu Expanze, či upozorní na změny programu Spolupráce – Klastry, které přináší jeho VI. výzva.