Svaz oslovil předsedy poslaneckých klubů ohledně krizového zákona

Dne 18. února 2021 jsme oslovili předsedy poslaneckých klubů v souvislosti s projednávaným návrhem krizového zákona. Jsme přesvědčeni, že připomínky odborného sektoru nebyly v této věci adekvátně vypořádány, a to i přesto, že jsme s Ministerstvem vnitra aktivně komunikovali a snažili se o nalezení kompromisu. 

Podpora dle Dočasného rámce může být vyšší a delší

Evropská komise vyhověla požadavku České republiky a několika dalších členských států a 28. ledna 2021 rozhodla o páté změně tzv. Dočasného rámce, na jehož základě jsou schvalována opatření veřejné podpory určená na boj s důsledky koronavirové pandemie.

Čtrnáctý OPIK informuje o posledních otevřených výzvách OP PIK

V tomto čísle časopisu ministerstva průmyslu se dozvíte o posledních výzvách programu OP PIK (Operační program Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a energetiky, nejčastějších obecných chybách žadatelů a o mnoha dalších užitečných informacích.