Dohoda nad digitální daní zatím není, Svaz průmyslu to vítá

Ministři financí EU na jednání ECOFIN 4. 12. 2018 nedospěli k závěru, jak daňově postihnout digitální oblast. Je zřejmé, že digitální daň není dostatečně připravena. Svaz předložené návrhy považuje za celkově rizikové a požaduje primárně celosvětové kompromisní řešení, které neohrozí vývoj moderních technologií v Evropě.

Rizika digitálních daní a možná řešení

Chápeme snahu daňový systém přizpůsobit novým trendům, mezi něž patří digitalizace. Digitální ekonomika prostupuje všemi sektory a varujeme před jednoduchým nesystémovým řešením zavádění nových daní.

Podporujeme Evropskou komisi v boji proti umisťování teroristického obsahu na internet

Svaz průmyslu podporuje snahy Evropské komise o boj proti umisťování teroristického obsahu na internetu. Nicméně společně s dalšími 12 organizacemi napříč členskými státy upozorňujeme v dopisu zaslaném zástupcům Evropské komise a europoslancům na potřebu dalších vyjasnění a změn v navrhovaném nařízení o odstraňování teroristického obsahu z internetu.

Směrnice o jednorázových plastech pohled Svazu průmyslu

Průmysl si je vědom cílů Směrnice o jednorázových plastech a řada firem sama i dobrovolně pokračuje v hledání řešení. Finální podoba legislativy bude nyní dojednána v rámci tzv. trialogu. Žádáme, aby bylo nasloucháno i argumentaci ze strany byznysu. Ne všechny návrhy jsou přiměřené či spravedlivé. Podílet se také musí všichni.

Podniky investovaly do VaV o 5,6 mld. více

Český statistický úřad zveřejnil nové statistiky k výzkumu a vývoji (VaV) za rok 2017. Celkové výdaje na VaV dosáhly rekordních 90,4 mld. Kč, tedy meziročně o 10,3 mld. Kč více. Přispěl k tomu růst prostředků ze státního rozpočtu, z EU, ale především z podnikatelské sféry, která investovala o 5,6 mld. Kč více.