Evropská legislativa ztíží existenci spalovacích motorů

V  institucích EU aktuálně vrcholí schvalování návrhu nařízení, jež stanoví závazné cíle pro emise CO2 pro evropské výrobce osobních a užitkových automobilů po roce 2020. Splnění těchto cílů bude pro automobilky velmi nákladné, ovšem jejich nesplnění by mohlo mít pro automobilky ještě tíživější důsledky.

Udržitelnost růstu české ekonomiky

Ve veřejném prostoru se objevují diskuze o budoucí kondici české ekonomiky. SP ČR se dívá na vývoj ekonomiky realisticky, výraznou změnu trendu v letošním roce nečekáme.

Opatření pro snížení emisí CO2 musí být nastavována komplexně

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v minulém týdnu vydal tradiční Zprávu o stavu Unie. Velký prostor v ní patřil rovněž environmentálním politikám EU. Svaz průmyslu a dopravy k tomuto připomíná, že nastavení příslušných politik musí podléhat kritickému zhodnocení všech jejich dopadů, a to zejména ve vazbě na další environmentální regulaci a specifické podmínky členských zemí.