Czech-UNDP Challenge Fund 2023: Přihlášky jsou otevřené!

Cílem Challenge Fundu je přenos českých inovací do 6 partnerských zemí. Jedná se o Bosnu a Hercegovinu, Etiopii, Gruzii, Kambodžu, Moldavsko a Zambii. Podporované inovace mohou pocházet z mnoha oblastí od zdravotnictví, komunitního plánování po implementaci moderních technologií v dopravě.

Úprava podmínek programu ZÁRUKA ZRS

Národní rozvojová banka informuje členy Svazu průmyslu a dopravy ČR a další české firmy o aktualizaci výzvy programu ZÁRUKA ZRS, který je určen na podporu investičních aktivit na rozvojových trzích.