Průmysl do nového roku dobře vykročil

Průmyslová výroba vzrostla v lednu po očištění o počet pracovních dnů o 4,3 % v porovnání s lednem 2016, v porovnání s prosincem 2016 vzrostl průmysl o 3,5 %. Nové zakázky meziročně narostly o 7 %.

Výsledky Barometru BUSINESSEUROPE - konkurenceschopnost EU a pokrok v reformách

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, zveřejnila svůj každoroční Barometr reforem, který sleduje globální konkurenceschopnost Evropy na základě indikátorů pokrývajících daně, veřejné finance, podnikatelské prostředí, inovace, dovednosti, přístup k financím a finanční stabilitu a trh práce. Barometr hodnotí na základě šetření mezi členským svazy doporučení pro strukturální reformy a hodnotí pokrok v jejich implementaci a identifikuje priority pro budoucí reformy.

Růst ekonomiky v minulém roce o 2,3 % potvrzen

ČSÚ potvrdil i druhým odhadem růst ekonomiky v minulém roce o 2,3 %. Růst táhla na straně poptávky jednak spotřeba domácností a dále pak čistý export. Naopak klesaly investice do fixního kapitálu. Na straně nabídky táhl ekonomiku zejména zpracovatelský průmysl. V samotném 4. čtvrtletí rostla ekonomika o 1,9 % meziročně.

Výsledky cen vývozu a dovozu v prosinci 2016

Z dlouhodobého hlediska záporný výsledek směnných relací Svaz nehodnotí negativně, kde stávající hodnota kurzu vůči euru a dolaru je pro exportéry pozitivně nastavená a drobný pokles ukazatele cen vývozu neznamená negativní dopady.

Slabá investiční aktivita by se měla v letošním roce zlepšit

HDP vzrostl v minulém roce podle prvního odhadu ČSÚ o 2,3 %. V samotném čtvrtém čtvrtletí ekonomika meziročně vzrostla o 1,7 % a dále zpomalila z růstu o 1,9 % ve třetím čtvrtletí. V porovnání s třetím čtvrtletím HDP vzrostl o 0,2 %. Pro celý rok 2016 očekával Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) růst HDP o 2,5 %. Jedná se však o první odhad, čili výsledky mohou být revidované a to oběma směry.