Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Stanovisko Svazu k vodítkům WP29 pro implementaci GDPR

Svaz upozorňuje zejména na to, že vodítka nezohlednila praktické aspekty, projevují přílišnou akademičnost a komplikují aplikovatelnost GDPR. Svaz požaduje revizi vodítek ve směru vyšší míry aplikovatelnosti GDPR zejména ve firemní praxi.