Stanovisko Svazu k vodítkům WP29 pro implementaci GDPR

Svaz upozorňuje zejména na to, že vodítka nezohlednila praktické aspekty, projevují přílišnou akademičnost a komplikují aplikovatelnost GDPR. Svaz požaduje revizi vodítek ve směru vyšší míry aplikovatelnosti GDPR zejména ve firemní praxi.

Svaz uplatnil svůj vstup do veřejné konzultace k datové ekonomice

SP ČR zaslal k 26. dubnu 2017 své odpovědi do veřejné konzultace Evropské komise pod názvem „Budování evropské ekonomiky založené na datech“, která volně navazuje na Sdělení Evropské komise z 10. 1. 2017 k budování evropské datové ekonomiky. Ve svém stanovisku se vyjádřil proti protekcionistickým tendencím směřujícím k lokalizaci dat v rámci EU i hranic jejích jednotlivých členských států a za přijetí legislativního opatření na úrovni EU, které by takové tendence jasně omezovalo. Výsledky konzultace přislíbila Komise využít při svých dalších opatřeních v oblasti regulace datových toků.

Spektrum 2017_01

Téma: Ochrana dat, Insolvenční zákon, Zahraniční pracovníci