Pracovněprávní spory

Mrkvičkova 1091/2
Praha 6
24. květen 2017 10:00 - 14:00
Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ dovoluje pozvat na diskusní fórum
 

pracovněprávní spory

24. KVĚTNA 2017, 10:00-14:00
HOTEL FORTUNA WEST
MRKVIČKOVA 1091/2, PRAHA 6
CÍL:
V rámci diskusního fóra budou praktickým způsobem rozebrány nejčastější spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, roviny prevence, řešení sporů a jejich dopadů. Fórum bude zaměřeno zejména na postavení zaměstnavatele jako žalované strany v soudním řízení. Účastníci budou seznámení s aktuální judikaturou soudů vztahující se k probíraným otázkám.

DISKUSNÍ OKRUHY:
Předcházení sporům
 • Formální a obsahové náležitosti výpovědí a podobných dokumentů
 • Podepisování za zaměstnavatele
 • Doručování zaměstnancům a následky chybného doručení
 • Rizikové body jednání se zaměstnanci (se zaměřením na ukončování pracovních poměrů)
Předsoudní vyjednávání
 • Oznámení o trvání na dalším zaměstnávání, předžalobní upomínka
 • Lhůty k podání žaloby
Okruhy pracovněprávních sporů

 • Spory o neplatnost pracovního poměru
 • Spory o mzdové nároky
 • Spory o náhradu škody, za kterou odpovídá zaměstnanec
 • Spory o náhradu škody, za kterou odpovídá zaměstnavatel
Soudní řízení

 • Povinnost zaměstnavatele prokázat svá tvrzení
 • Důsledky soudního sporu
 • Povinnost k náhradě mzdy a možnost jejího zkrácení (moderace) soudem
 • Pokračování v pracovním poměru a opětovné ukončení
 • Náklady soudního řízení stran a jejich náhrada
 • Současná judikatura

HARMONOGRAM:
9:30 – 10:00 Registrace
10:00 – 11:30 Moderovaná diskuze
11:30 – 12:00 Občerstvení
12:00 – 13:30 Moderovaná diskuze
13:30 – 14:00 Závěr

MODERÁTOR: JUDr. Monika Emanuelová

REGISTRACE:

Na setkání se prosím přihlaste nejpozději do 17. května 2017. Tímto online formulářem 

V případě dotazů se prosím obraťte na: regionální kancelář SP ČR, Bc. Michala Kotalíka 

(tel: 225 279 812 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Freyova 948/11 | 190 00 Praha 9)
Zpět