Podnikatelská mise do Ruska

21. - 24. listopad 2017 08:00 - 17:00

Mise doprovází prezidenta ČR M. Zemana v termínu 21. - 24. 11. 2017.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS si Vás na základě pověření Kanceláře prezidenta republiky dovolují pozvat k účasti v podnikatelské misi doprovázející prezidenta ČR pana Miloše Zemana na jeho státní návštěvě Ruské federace. Cesta se uskuteční v předpokládaném termínu od 21. do 24. 11. 2017.

Více informací najdete na webových stránkách SP ČR zde: http://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/11209-podnikatelska-mise-doprovazejici-prezidenta-cr-pana-milose-zemana-do-ruske-federace

Zpět