Průmysl se probral, opatrně čekáme další oživení

Pohled analytika Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslava Čížka na listopadová čísla průmyslové výroby, která příjemně překvapila.    .

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes zveřejněná čísla Českého statistického úřadu (ČSÚ) byla bezpochyby pozitivní zprávou, která předčila naše očekávání na vývoj průmyslu. Nejen výsledky ČSU, ale i alternativní indexy a naše šetření potvrzují postupnou stabilizaci a mírné oživení. Ukazuje se, že průmysl se opět v české ekonomice vrací ke své významné roli nejen z hlediska podílu a návaznosti na další sektory, ale i jako přispěvatel k obnově ekonomické výkonnosti. Tato cesta nebude snadná a o silnějším a stabilnějším ekonomickém růstu celého sektoru a ekonomiky zatím ještě nějakou dobu nebudeme moci mluvit.

I přes to, že vidíme určité náznaky možného zlepšování a pro vzdálenější budoucnost si držíme určitý optimismus, musíme si uchovat i určitou opatrnost. Trend pozitivnějších výsledků zde existuje, zároveň jsou zde faktory jako diferenciace struktury v rámci finálních makroekonomických čísel, nízká srovnávací základna či dlouhou dobu trvající nejistota a potřeba výraznější stabilizace výsledků a očekávání firem.

Průmyslová produkce v listopadu vzrostla meziročně o 6,2 %, a pokud vezmeme v úvahu, že loňský listopad byl o jeden pracovní den kratší, tak dynamika průmyslové produkce byla meziročně vyšší dokonce o 8,8 %. Jedná se o čtvrtý měsíc v řadě s kladnou dynamikou meziročního růstu. Po zhruba ročních poklesech pokračuje od léta loňského roku příznivý trend.

Bohužel navazujeme na slabý přelom let 2012/2013, což umožnilo očekávat větší meziroční nárůsty. Produkce se po poklesech počátku roku začala významně zvyšovat a řadí se svým celkovým objemem k nejlepším měsícům posledních pěti let. Z dlouhodobějšího pohledu právě tohoto období byl vývoj „cykličtější“ a neznamená to tedy, že by průmysl přesáhl výrazně hodnoty z dob předkrizových.

Vývoj průmyslové produkce zažívá určitou stabilizaci a za čtvrté čtvrtletí 2013 očekáváme mírný kladný příspěvek zpracovatelského průmyslu k výkonnosti české ekonomiky. Nebude ale možné za toto čtvrtletí očekávat meziroční růst celé ekonomiky a výraznější stabilizaci tuzemské poptávky. Investice a zaměstnanost u firem ve čtvrtém čtvrtletí, a dle našich informací zřejmě ani na počátku roku 2014, neporostou. Ekonomika by se ale do recese vrátit neměla a měla by navázat na kladné přírůstky mezičtvrtletního růstu HDP.

Z  hlediska sektorového se objevuje další pozitivum, když produkce vzrostla u většího počtu dílčích sektorů zpracovatelského průmyslu. Detailní pohled na jednotlivá odvětví dává příznivější obrázek, s určitými výjimkami jako je výroba počítačů. Za celý průmysl pak dlouhodobě s ohledem na situaci na trhu má záporné výsledky vývoje ještě produkce v sektoru těžby a dobývání. Hlavními tahouny růstu zůstaly sektory výroby motorových vozidel a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Vyšší příspěvek k růstu měla i výroba strojů a zařízení či výroba pryžových a plastových výrobků, která je navázána z významné části na sektor automobilový.

Důležitou informací je hodnota nových zakázek, která meziročně vzrostla o 12,2 %, zejména narostly zahraniční zakázky (14,3 %). I zde se jedná o „další růstové číslo v řadě", kde od července se meziroční hodnoty jejich růstu pohybovaly nad 9 %. Navíc hodnota nových zakázek je u řady odvětví na poměrně vysokých úrovních i objemově. V neposlední řadě došlo k nárůstu téměř ve všech odvětvích s výjimkou výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení.

I když některá odvětví mohou mít a mají měsíční výkyvy, je to z pohledu možné stabilizace dobrá zpráva. Na hlubší hodnocení je však zatím brzy, bezpochyby zůstává diferenciace jak mezi dílčími sektory a kategoriemi produkce, tak mezi podniky. Diferenciace bude ještě nějakou dobu přetrvávat, některá odvětví budou oživovat pomaleji a méně stabilně.

Zahraniční poptávka „vytáhla“ do kladných hodnot vývoje zakázek sektory jako je výroba papíru, výroba oděvů, výroba farmaceutických výrobků či výroba elektrických zařízení. Naopak tuzemská poptávka stála v listopadu za růstem celkových zakázek ve výrobě strojů a zařízení a výroby základních kovů a hutním zpracování.

Vývoj zahraničních zakázek, zejména ve vazbě na německou ekonomiku a do jisté míry i na určitou stabilizací vývoje v eurozóně, bezpochyby patřil v závěru roku k tahounům naší ekonomiky. Kromě zemí EU se například zlepšuje vývoz do Číny. Očekáváme, že zahraniční obchod bude opět mít ve čtvrtém čtvrtletí kladný příspěvek k růstu ekonomiky. Co se týká vlivu devizových intervencí, tak čísla za vývoj zakázek v listopadu neukazují nějaké výraznější odchýlení od vývoje zahraničních zakázek v posledních měsících, a jejich vliv je pouze jedním z dílčích faktorů. Klíčovým faktorem zatím zůstává výkonnost obchodních partnerů a s tím související rostoucí poptávka.

Bohuslav Čížek

analytik Svazu průmyslu a dopravy ČR

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Mostýn Milan
/
kategorie Aktuální komentáře
zpět