Sekce mezinárodních vztahů

Sekce mezinárodních vztahů odpovídá za aktivity v oblasti ekonomické diplomacie, podpory exportu, obchodní politiky a vybraných témat na úrovni Evropské unie. Věnuje se také lobbingu v oblasti ekonomické diplomacie a exportního financování, analytické činnosti nebo koordinaci Expertního týmu SP ČR pro EU, Platformy exportérů a Pracovní skupiny pro rozvojové země.

Odborníci z této sekce zpracovávají podklady a stanoviska vztahující se k mezinárodnímu obchodu, společné obchodní politice, vnitřnímu trhu a dalším souvisejícím oblastem. Dále koordinují působení Svazu v mezinárodních a evropských organizacích zaměstnavatelů a podnikatelů. Řídí činnost stálé delegátky SP ČR při BusinessEurope a úzce spolupracují s Českou podnikatelskou reprezentací v Bruselu (CEBRE).

 Evropská unie Evropský parlament  Evropská rada
 Evropská komise Evropský hospodářský
a sociální výbor
 Evropský semestr
 CEBRE Podpora exportu Podpora podnikání
 Rozvojová spolupráce Vnitřní trh Zahraniční obchod
Lukáš Martin, MA
Lukáš Martin, MA
ředitel

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Bc. Mikuláš Nozar
zástupce ředitele pro Evropskou unii, obchodní politiku a mezinárodní organizace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
mnozar@spcr.cz

Mgr. Olga Rozsívalová
manažerka pro EU a mezinárodní organizace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 737 554 859
orozsivalova@spcr.cz

zpět