Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

SP ČR se stal partnerem projektu, který je koncipován jako základ vzájemné spolupráce sociálních partnerů zastupujících zaměstnavatele i zaměstnance v RHSD ČR, ke kterému se přihlásili všichni účastníci RHSD (ČMKOS, ASO, SP ČR, KZPS). Projekt se skládá z 5 základních klíčových aktivit, které uceleně vytváří výše zmiňovaný projekt, který bude naplňovat stanovené cíle v souladu s potřebami posilování sociálního dialogu v ČR na národní, regionální, odvětvové i podnikové úrovni.

Memorandum - Nový občanský zákoník

Dne 14.4.2015 se konala v hotelu Olšanka závěrečná konference projektu "Nový občanský zákoník", kde bylo představeno Memorandum pro budoucnost.