Rada členů

Asociace leteckých a kosmických výrobců, z.s.

Ing. Jan Bartoň
tajemník

Tel.: 225 115 336
info@alv-cr.cz

Asociace zemědělské a lesnické techniky

Ing. Dušan Benža, CSc.
ředitel sekretariátu

Zemědělská 1665/1
613 00  Brno

Tel.: 541 235 256
zet.agro@post.cz

Svaz výrobců cementu České republiky

Ing. Jan Gemrich
výkonný tajemník

K cementárně 1261/25
153 00  Praha

svcement@svcement.cz

APPLiA CZ - Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů

Ing. Radek Hacaperka
generální ředitel

Jinonická 804/80
158 00  Praha

Tel.: 261 217 880
radek.hacaperka@appliacz.cz

Svaz sléváren České republiky

Ing. Josef Hlavinka
ředitel

Technická 2896/2
616 00  Brno

Tel.: 541 142 681
dir@svazslevaren.cz

DOSTAV Praha a.s.

Ing. František Chaloupecký
generální ředitel a předseda představenstva

Na Moráni 1750/4
128 00  Praha

Tel.: 224 916 760, 224 913 929
moran@dostav.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Milan Chromík, MSc.

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

mchromik@spcr.cz

T-Mobile Czech Republic a.s.

Ing. Petr Jonák
ředitel pro korporátní a vnější záležitosti

pjonak@spcr.cz
petr.jonak@t-mobile.cz

Svaz dopravy České republiky

Petr Kašík
výkonný ředitel

V. P. Čkalova 502/14
160 00  Praha

Tel.: 233 322 498
kasik@svazdopravy.cz

Asociace poskytovatelů personálních služeb (ve zkratce "APPS")

JUDr. Martin Kupec
výkonný manažer

Dělnická 213/12
170 00  Praha

martin.kupec@apps.cz

Asociace spotřební elektroniky

Mgr. Michal Mazal
předseda představenstva

Československého exilu 2062/8
143 00  Praha

Tel.: 234 235 263
m.mazal@asecz.cz

Federal Express Czech s.r.o.

Ing. Jiří Molnár
ředitel

Tel.: 800 133 339

EURO WASTE, s.r.o.

Ing. Zdeněk Musil
ředitel marketingu a obchodu

Litoměřická 272
411 08  Štětí

Tel.: 602 244 825
zdenek.musil@mondigroup.com

Asociace výzkumných organizací, z.s.

Ing. Václav Neumajer
výkonný předseda

Smetanovo nábřeží 195/5
110 00  Praha

Tel.: 239 041 998
neumajer@avo.cz

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Marek Novák, MBA
tajemník

Dělnická 213/12
170 00  Praha

Tel.: 271 745 888
info@askpcr.cz

Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení (ve zkratce "SST")

Ing. Oldřich Paclík, CSc.
ředitel

Politických vězňů 1419/11
110 00  Praha

Tel.: 224 211 623
paclik@sst.cz

Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků ("CZECHMED")

MUDr. Miroslav Palát, MBA
prezident asociace

Letenská 121/8
118 00  Praha

miroslav.palat@czechmed.cz

Svaz výrobců vápna České republiky

Ing. Lukáš Peřka
vedoucí tajemník

K cementárně 1261/25
153 00  Praha

Tel.: 257 611 108
svvapno@svvapno.cz

Sdružení automobilového průmyslu

Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M.
výkonný ředitel

Budějovická 1550/15a
140 00  Praha

Tel.: 233 323 882
petzl@autosap.cz

Elektrotechnická asociace České republiky

Ing. Jan Prokš, Ph.D.
ředitel

Zelený pruh 95/97
140 00  Praha

Tel.: 261 213 623
proks@electroindustry.cz

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Mgr. Alexandra Rudyšarová

Těšnov 1163/5
110 00  Praha

rudysarova@socr.cz

Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.

Ing. Ivan Souček, Ph.D.
ředitel

Tel.: 420 283 290 786
ivan.soucek@schp.cz

Ocelářská unie a.s.

Ing. Miroslav Svoboda

Tel.: 271 025139
miroslav.svoboda@ocelarskaunie.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Eva Svobodová, MBA
generální ředitelka

Sokolovská 100/94
186 00  Praha

Tel.: 236 080 452
svobodova@amsp.cz

Solární asociace, spolek

Ing. Veronika Šilhová
výkonná ředitelka

Drtinova 557/10
150 00  Praha

Tel.: 232 005 100
veronika.silhova@solarniasociace.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev

PhDr. Jaromír Šmída
tajemník

Václavské náměstí 831/21
110 00  Praha

Tel.: 224 109 313
smida@scmvd.cz

ICT UNIE z.s.

Šárka Štůlová
ředitelka kanceláře

Na Florenci 2116/15
110 00  Praha

Tel.: 222 582 880
sarka.stulova@ictu.cz

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Ing. Richard Vidlička, MBA
člen představenstva a ředitel

Tel.: 266 753 585
vidlicka@csze.cz

Asociace strojních inženýrů ČR, z.s.

Ing. Josef Vondráček
tajemník

Technická 1902/4
160 00  Praha

Tel.: 605 059 380
josef.vondracek@email.cz