Rada členů

Rada členů je jedním z poradních orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zasedají v něm zástupci oborových asociací, svazů a sdružení, které jsou členy Svazu.

Tito kolektivní členové Svazu reprezentují zájmy svých členských firem. Jejich zástupci se na zasedání Rady členů podílejí na zpracování a přípravě podkladů pro jednání Svazu. Rada členů zároveň slouží jako platforma pro informování kolektivních členů o aktuálních aktivitách Svazu a pro diskusi o aktuálních tématech.

Jednání se koná každé dva měsíce. 

zpět