Sekce vnějších vztahů

Sekce vnějších vztahů odpovídá za plnění činností Svazu v oblastech komunikace, služeb pro členy, organizace tuzemských i zahraničních akcí včetně podnikatelských misí, regionálních zastoupení a péče o členskou základnu.

 

Miroslav Hažer, MSc, MBA
Miroslav Hažer, MSc, MBA
ředitel sekce

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 503
mhazer@spcr.cz

zpět