EHSV: Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel)

EHSV je poradním výborem Evropské komise ve smyslu článku 262 Smlouvy. Vytváří stanoviska a průzkumné zprávy na vyžádání Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise. Zaměstnavatelé z ČR jsou zastoupeni následovně: SP ČR 2 zástupci, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR) a Hospodářská komora České republiky (HK ČR) po 1 zástupci.
Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue de la Science 15
1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

Ing. David Sventek
předseda správní rady

Vítkovická 3335/15
702 00  Ostrava

sventek@gmail.com
sventek@beepartner.cz

zpět