EHSV: Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel)

EHSV je poradním výborem Evropské komise ve smyslu článku 262 Smlouvy. Vytváří stanoviska a průzkumné zprávy na vyžádání Rady Evropské unie, Evropského parlamentu a Evropské komise. Zaměstnavatelé z ČR jsou zastoupeni následovně: SP ČR 2 zástupci, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR) a Hospodářská komora České republiky (HK ČR) po 1 zástupci.

Plenary Session, Group 1- Employers

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Plenární zasedání, Zaměstnavatelská skupina (Skupina I), Sekce doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN), Sekce Zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí (NAT), Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)

Ing. Vladimír Novotný
konzultant

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

vlr.novotny@seznam.cz

zpět