Poradní orgány

  • Rada členů   je  složena z představitelů členských subjektů sdružujících firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů (dále jen „členský subjekt“) a 3 zástupců členských firem
  • Grémium  je složena se zástupců členských firem
  • Expertní týmy týmy jsou vytvářeny k dlouhodobému (opakovanému) řešení konkrétních problematik. Expertní tým  tvoří delegovaní zástupci členů.
  • Zástupci SP ČR v MO a EU  představitelé SP ČR  představitelé SP ČR a členské základny zastupující SP ČR v poradních orgánech mezinárodních organizací.
zpět