Projekty související s § 320a Zákoníku práce

Výpis projektů řešených Svazem průmyslu a dopravy ČR související s § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce


§ 320a Stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohody hradí příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů na

a) podporu vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek

Řazeno podle roku řešení 

2023

2022

2021

2020

2019

 

b) opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

2021–2022

kategorie Projekty
zpět