Projekty související s § 320a Zákoníku práce

Výpis projektů řešených Svazem průmyslu a dopravy ČR související s § 320a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce


§ 320a Stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální dohody hradí příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů na

a) podporu vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek

Řazeno podle roku řešení 

2022: Konference a závěrečné analýzy – studie k proměnám trhu práce

2021: Konference a závěrečné studie k trendům na trhu práce

pdfDopady harmonizace daní a daňových návrhů na podnikatelský sektor

pdfKonkurenceschopnost ČR v prostředí globálních změn

2020: Trendy na trhu práce: Průmysl 4.0 zvýší produktivitu i mzdy (spcr.cz)

2019: Česko potřebuje zlepšit zaměstnávání cizinců i větší podporu exportu

 

b) opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

2021–2022

kategorie Projekty
zpět