Sekce zaměstnavatelská

Sekce zaměstnavatelská zpracovává podklady a připomínky k navrhovaným legislativním či koncepčním materiálům v oblastech pracovněprávní legislativy, například k zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, pracovnělékařským službám a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sleduje a připomínkuje rozsáhlé téma sociálních systémů a veškerou legislativu ovlivňující rozvoj lidských zdrojů. V gesci má také oblast vzdělávání, zejména podporu technického školství.

Odborníci z této sekce také spolupracují na přípravě stanovisek k evropské legislativě, například vysílání zaměstnanců do zahraničí v rámci EU. Zastřešují agendu zaměstnávání cizinců ze třetích zemí (Program kvalifikovaný zaměstnanec, Zácvik). Sekce organizuje semináře pro firmy, kulaté stoly a diskuzní fóra. Svou činnost opírá o expertní týmy a pracovní skupiny a zpětnou vazbu získává od zástupců nejen členských firem.

Oblasti, na kterých sekce pracuje:

Ing., Mgr. Blanka Šefránková
Ing., Mgr. Blanka Šefránková
ředitelka

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 304
bsefrankova@spcr.cz

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky Sekce pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Mgr. Tereza Hejlová, MBA
manažerka pro zaměstnávání cizinců a projekty

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 303
thejlova@spcr.cz

Ing. Bc. Martina Kroupová, MBA
manažerka pro BOZP a zdravotnictví

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 305
mkroupova@spcr.cz

Klára Polášková, DiS.
garant programu Technologie pro digitální budoucnost

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 777 955 100
kpolaskova@spcr.cz

Bc. Andrea Sedláčková
specialista pro projekty

Na Moráni 4
128 00  Praha 2

Tel.: 225 279 809
asedlackova@spcr.cz

Kateřina Tomková
specialista pro projekty

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 809
ktomkova@spcr.cz

zpět