Expertní týmy Svazu průmyslu a dopravy ČR:

  • jsou poradní orgány zřizované představenstvem k řešení konkrétních problematik a přípravě pozic Svazu za účelem řešení společných zájmů členů a jejich prosazování v jednání se třetími stranami,
  • členy expertních týmů jsou odborníci z řad členů Svazu, partnerů, pozorovatelů, zaměstnanců sekretariátu a dalších osob spolupracujících se Svazem i z příslušných odborných nebo vědeckých pracovišť,
  • složení a jednání expertních týmů upravuje statut expertních týmů schválený představenstvem,
  • předsedou expertního týmu je zpravidla některý z členů představenstva,
  • orgány Svazu si mohou pro své rozhodnutí vyžádat stanovisko expertního týmu.

Přehled expertních týmů:

Expertní tým Platforma exportérů SP ČR Expertní tým pro dekarbonizaci průmyslu
Expertní tým pro digitální ekonomiku Expertní tým pro dopravu a dopravní infrastrukturu Expertní tým pro energetiku a klimatickou změnu
Expertní tým pro environmentální politiku Expertní tým pro hospodářskou politiku Expertní tým pro kohezní politiku
Expertní tým pro legislativu Expertní tým pro rozvojové země Expertní tým pro udržitelnost
Expertní tým pro výzkum, vývoj a inovace Expertní tým pro vzdělávání Expertní tým pro zaměstnanost a kolektivní vyjednávání
Expertní tým pro zdravotnictví  EU tým  
zpět