Komunikace a služby členům

Zpracovává a předává informace členům Svazu, médiím i široké veřejnosti. Zaměřuje se na aktuální dění a kopíruje tak širokou agendu Svazu, zároveň otevírá i větší témata. Komunikuje rozmanité oblasti od vzdělávání a trhu práce, přes ekonomické, energetické a environmentální otázky až po problematiku EU či mezinárodního obchodu a legislativy.

Odborníci ze sekce se specializují na komunikaci s médii a zabezpečují přenos názorů největšího zaměstnavatelského svazu k široké i odborné veřejnosti.  Starají se o členskou základnu a komunikaci se členy, pravidelně rozesílají členům e-newsletter a vydávají časopis Spektrum. Organizují jednání s individuálními i kolektivními členy. Pro důležité aktivity poskytují členům Svazu či jeho klíčovým partnerům záštitu, za zvýhodněných podmínek pak propagaci v časopisu Spektrum. Aktuální dění sledují a komunikují na sociálních sítích. V Sekci komunikace také vznikají ankety oslovující 11 000 členů Svazu.

Mgr. Tomáš Dvořák
PR manažer

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 505
tdvorak@spcr.cz

Lenka Čechová
manažerka služeb pro členy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 812
lcechova@spcr.cz

Ing. Ondřej Gbelec
manažer projektového řízení a interní komunikace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 504
ogbelec@spcr.cz

Mgr. Václav Rokyta
PR manažer

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 506
vrokyta@spcr.cz

Mgr. Ondřej Ševčík
manažer komunikace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 501
osevcik@spcr.cz

Mgr. Lenka Dudková
aktuálně na mateřské dovolené

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Mgr. Tereza Šebestová
aktuálně na mateřské dovolené

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Ing. Eva Veličková
aktuálně na mateřské dovolené

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

zpět