Sekce hospodářské politiky

Sekce hospodářské politiky vytváří odborné zázemí pro zlepšování podnikatelského a regulatorního prostředí v ČR. Aktivně zastupuje a hájí zájmy členské základny. Sleduje aktuální vývoj v oblastech týkajících se daní, energetiky, životního prostředí, výzkumu a vývoje, dále ve finančním odvětví, podpory investic, strukturálních fondů nebo průmyslové a hospodářské politiky.

Sekce je po věcné stránce úzce provázána s Útvarem digitální ekonomiky a technologií, s níž koordinuje hlavní témata hospodářské politiky, jejíž je pilíř digitální ekonomiky stále větší součástí.

Odborníci ze Sekce hospodářské politiky zpracovávají podklady a stanoviska k navrhovaným legislativním či koncepčním materiálům. Zastupují Svaz na vypořádacích řízeních či v expertních pracovních skupinách státní správy atd. Komentují témata v médiích či se analyticky vyjadřují k vybraným ekonomickým ukazatelům. Sekce ke své činnosti využívá informace od svých členů, výstupy expertních týmů či pracovních skupin Svazu, v nichž je zastoupen reprezentativní vzorek členské základny.

Oblasti, na kterých sekce pracuje:

Daně Digitální ekonomika Doprava
 Ekonomika a průmysl Energetika   Finance
 Hospodářská politika  Investice  Malé a střední podniky
 Povolovací procesy  Programy podpory  Standardizace a technické normy
Výzkum, vývoj a inovace Životní prostředí Stanoviska
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel, zástupce generálního ředitele

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
bcizek@spcr.cz

Ing. Jan Šebesta
manažer pro dopravu a investice, zástupce ředitele

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 201
jsebesta@spcr.cz

Ing. Jan Proksch
manažer pro výzkum, vývoj a inovace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 205
jproksch@spcr.cz

Ing. Dagmar Endrlová
manažerka pro environmentální politiku

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 603
dendrlova@spcr.cz

Ing. Milan Klempíř
manažer pro ekonomiku, daně a finance

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 206
mklempir@spcr.cz

Mgr. Anna Novotná Perlínová
manažerka pro udržitelnost a asistentka sekce

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
anovotna@spcr.cz

Mgr. Zuzana Sádlová, MBA
manažerka pro energetiku

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 204
zsadlova@spcr.cz

Ing. Jaroslav Suchý
poradce ředitele

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

jsuchy@spcr.cz

Mgr. Tomáš Trubačík
manažer a komunikátor pro Green Deal

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 778 717 564
ttrubacik@spcr.cz

zpět