Spolupracujeme

 

Spolupráce SP ČR můžeme rozdělit podle obsahu, oblasti, struktury do několika skupin.

Partnerem Svazu průmyslu a dopravy jsou splečnosti ČEZ a T-Mobile.

SkupinaCEZ RGB

 

 

00 T Mobile 2024

Důležité místo ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy zaujímají:

  SKODA logo 2023

Ceska sporitelna logo 2023


Významná je spolupráce v rámci prosazování podnikatelských priorit, a to zejména při jednání Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD - Tripartita). Jedná se o základ sociálního dialogu mezi vládou, zaměstnavateli a odbory a snahu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. Podnikatelskou reprezentaci při jednáních vedou představitelé SP ČR. S dalšími reprezentanty podniktelské sféry má SP ČR má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Asociací Textilního-Oděvního-Kožedělného průmyslu (ATOK) a  Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS ČR).


Memorandum o  spolupráci SP ČR uzavřel s  Technologickou agenturou ČR  


V oblasti mediální spolupráce SP ČR je potřeba zejména vyzdvihnout  spolupráci s  ECONOMIA,  BUSSINESINFO  a  EU_pro_podnikatele-banner_1-217x69

V oblasti podpory exportu  má SP ČR uzavřeno přes 150 smluv s partnerskými svazy z celého světa. 


Spolupráci založenou na reciproční spolupráci  představují  týdenní aktuality ze sbírky zákonů, které poskytuje  ATLAS consulting spol. s  atlaswww.codexis.cz

Gbelec Ondřej
/
kategorie O nás
zpět