CEBRE - Czech Business Representation

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Mgr. Tomáš Hartman
zástupce ředitelky CEBRE

Avenue des Arts 19 A/D
B-1000 Brussels

tomas.hartman@cebre.cz

zpět