CEBRE - Czech Business Representation

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Ing. Michaela Koletová
Deputy Director

Avenue de de Cortenbergh 168
1000 Brussels Belgium

michaela.koletova@cebre.cz

Ing. Pavel Zelenka, MBA
ředitel

Avenue de de Cortenbergh 168
1000 Brussels Belgium

pavel.zelenka@cebre.cz

zpět