CEBRE - Czech Business Representation

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade. V Bruselu působí ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii.

Kancelář: 

CzechTrade Belgie/CEBRE 
Velvyslanectví České republiky 
Avenue Adolphe Buyl 154 
1050 Bruxelles – Ixelles
Belgie

Ing. Pavel Zelenka, MBA
ředitel

Avenue Adolphe Buyl 154
1050 Bruxelles – Ixelles

pavel.zelenka@cebre.cz

zpět