Grémium

Ing. Jan Bendík

výkonný ředitel a jednatel

jan.bendik@egem.cz

Ing. Jan Czudek

generální ředitel a předseda představenstva

general.manager@trz.cz

Ing. Petr Doule

doule@kfd.cz

Ing. Antonín Felber

generální ředitel

felber@unicontrols.cz

Ing. Zbyněk Frolík

zfrolik@linet.cz

Ing. Milan Holubec

vedoucí personálního oddělení

milan.holubec@vuts.cz

Ing. Michal Hrubý

předseda představenstva

mhruby@cautor.cz

Ing. Josef Hušek

statutární ředitel a předseda správní rady

husek@inekon.cz

Ing. František Chaloupecký

generální ředitel a předseda představenstva

moran@dostav.cz

Mgr. Milena Jabůrková, MA

viceprezidentka SP ČR

mjaburkova@spcr.cz

Ing. Jiří Jirásek

předseda představenstva a generální ředitel

jirasek@cmzrb.cz

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

eduard.palisek@siemens.com

Ing. Tomáš Plachý, CSc.

statutární ředitel

sekretariat@chemoprojekt.cz

Ing. Vladimír Plašil

vladimir.plasil@alta.cz

Ing. Jan Světlík

generální ředitel a předseda představenstva

predseda.predstavenstva@vitkovice.cz

Ing. Dmitrij Ščuka

předseda představenstva

sekretariat@vitkovicesteel.com

Ing. Milan Šimonovský

předseda představenstva

simonovsky@sigma.cz

Ing. Richard Vidlička, MBA

člen představenstva a ředitel

vidlicka@csze.cz

Ing. Bohdan Wojnar

člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.

bohdan.wojnar@skoda-auto.cz

Dis. Magdalena Bambousková

vedoucí CTN

bambouskova@cimto.cz