Grémium

Grémium je jedním z poradních orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zasedají v něm zástupci členských firem Svazu, kteří se podílejí na zpracování a přípravě podkladů pro jednání Svazu.

Zároveň Grémium slouží jako platforma pro informování členských firem o aktuálních aktivitách Svazu a pro diskusi o aktuálních tématech.

Jednání se koná každé dva měsíce. Předsedou Grémia je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký.

zpět