Zahraniční vztahy, podnikatelské mise a akce SP ČR

Ing. Eliška Ďomin
specialistka podnikatelských misí a akcí SP ČR

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 407
edomin@spcr.cz

Ing. Irena Havířová Tauerová
manažerka vnějších vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

ihavirova@spcr.cz

Ing. Ivana Javorová
manažerka podnikatelských misí a akcí SP ČR

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 402
ijavorova@spcr.cz

Ing. Dominik Joza
specialista podnikatelských misí a akcí SP ČR

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 733 126 501
djoza@spcr.cz

Ing. Martin Natafaluši
manažer vnějších vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 406
mnatafalusi@spcr.cz

zpět