Poradkyně

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hejduková, CSc.
poradkyně pro zaměstnavatelskou oblast

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 301
jhejdukova@spcr.cz

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník SP ČR, poradkyně pro oblast občanského a obchodního práva

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

Ing. Dagmar Kuchtová
poradkyně pro oblast vnějších vztahů a členskou základnu

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 302
dkuchtova@spcr.cz

zpět