Finanční úsek

Finanční úsek zabezpečuje finanční, ekonomické a personální činnosti a evidenci a hospodaření s majektem SP ČR.

Ing. Šárka Šebková
vedoucí úseku

Tel.: 225 279 814
ssebkova@spcr.cz

Hana Hrubešová
účetní a personalistka

Tel.: 225 279 804
hhrubesova@spcr.cz

Mgr. Lucie Hennebergová
projektová manažerka

Tel.: 225 279 804
lhennebergova@spcr.cz

Ing. Alice Sládková
Koordinátorka ICT

Tel.: 225 279 802
asladkova@spcr.cz

Ing. Lenka Škodová
finanční manažerka

Tel.: 225 279 803
lskodova@spcr.cz

Ing. Luboš Čech
IT specialista

lcech@spcr.cz

zpět