Finanční úsek

Finanční úsek zabezpečuje finanční, ekonomické a personální činnosti a evidenci a hospodaření s majektem SP ČR.

Ing. Šárka Šebková
vedoucí úseku

Tel.: 225 279 814
ssebkova@spcr.cz

Hana Hrubešová

Tel.: 225 279 804
hhrubesova@spcr.cz

Ing. Lenka Škodová

Tel.: 225 279 803
lskodova@spcr.cz

Ing. Kristýna Benešová

Tel.: 225 279 804
kbenesova@spcr.cz

Ing. Alice Čechová

Tel.: 225 279 810
acechova@spcr.cz

zpět