Sekce digitální ekonomiky a technologií

Sekce digitální ekonomiky a technologií na základě aktuálního vývoje aktivně zastupuje a hájí zájmy členské základny ve všech oblastech týkajících se digitální agendy a technologií, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Mezi témata, kterým se útvar věnuje, patří ochrana dat, Průmysl 4.0, umělá inteligence, blockchain, cloud computing, sdílení dat, kybernetická bezpečnost, platformová ekonomika, internet věcí, telekomunikace a další.

Odborníci ze Sekce digitální ekonomiky a technologií zpracovávají podklady a stanoviska k navrhovaným legislativním či koncepčním materiálům. Zastupují Svaz na vypořádacích řízeních či v expertních pracovních skupinách státní správy i mezinárodních organizací. Komentují témata v médiích. Sekce ke své činnosti využívá informace od svých členů, výstupy z Expertního týmu pro digitální ekonomiku a pracovních skupin zřízených pod tímto týmem. Sekce také koordinuje činnost Platformy pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Oblasti, na kterých Sekce digitální ekonomiky a technologií pracuje:

Ochrana dat  Průmysl 4.0  Digitální ekonomika
Mgr. Ondřej Ferdus
Mgr. Ondřej Ferdus
ředitel

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 207
oferdus@spcr.cz

Mgr. Anna Hroudová
manažerka pro digitální ekonomiku

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
ahroudova@spcr.cz

Ing. Kateřina Kalužová
manažerka pro digitální ekonomiku a zástupkyně ředitele

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
kkaluzova@spcr.cz

Mgr. Anna Novotná Perlínová
asistentka

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
anovotna@spcr.cz

zpět