Prezident SP ČR se vyjádřil k volbě šéfa ČMKOS

Potřebujeme spolupráci s odbory. Ale tlačit na zvýšení vlivu ve firmách a snažit se zvýšit minimální mzdu bez dohody se zaměstnavateli není možné.  .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák blahopřál ke zvolení novému předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů, jímž se stal dosavadní šéf nejsilnějšího svazu KOVO Josef Středula.

„Blahopřeji novému předsedovi,“ uvedl Jaroslav Hanák.  „Konfederace si vybrala razantnějšího zástupce, zkušeného a s analytickými schopnostmi. Věřím, že nový předseda bude pokračovat v sociálním dialogu se zaměstnavateli na bázi spolupráce, nikoliv konfrontace, byť na řadu témat máme odlišné názory,“ uvedl Jaroslav Hanák.

Prezident nejvýznamnějšího zaměstnavatelského Svazu v České republice se vyjádřil i ke slibu premiéra Bohuslava Sobotky, který učinil na Sjezdu odborářů, zvýšit minimální mzdu od 1. ledna 2015 o 500 korun.

„Zvýšení minimální mzdy je výsledkem dohody zaměstnavatelů a odborářů. Vláda není v pozici toho, kdo by o navýšení měl rozhodnout bez dohody se sociálními partnery. O této variantě, která se musí opírat o reálné možnosti firem a naší ekonomiky, budeme jednat teprve počátkem června,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Šéf Svazu průmyslu a dopravy ČR se vyjádřil i k názorům na vyšší účast odborů při řízení podniků. „Zákon neurčuje povinnost účasti odborů v dozorčích radách, jako tomu bylo dříve. To, do jaké míry se budou podílet na řízení podniků, je na dohodách v jednotlivých firmách. Výroky o snaze zavést plošně vyšší vliv odborů ve firmách nejsou reálně podložené,“ uvedl Jaroslav Hanák. 

Mostýn Milan
/
kategorie Aktuální komentáře
zpět