Podnikatelské svazy požadují ratifikaci dohody EU - Mercosur

Ve společném prohlášení to uvedly svazy z Argentiny, Brazílie, Paraguaje, Uruguaje a BusinessEurope.

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako člen BusinessEurope plně podporuje společnou výzvu k urychlenému dokončení procesu ratifikace a implementace dohody mezi těmito dvěma uskupeními. Jejich další odkládání by ohrozilo možnost plného využití možností, které tato dohoda nabízí.

Prohlášení vzniklo 26. listopadu 2020 na historicky prvním setkání podnikatelských svazů ze zemí EU a Mercosur na základě iniciativy Svazu portugalského businessu (CIP) v rámci jeho přípravy na portugalské předsednictví Evropské rady v první polovině roku 2021. Dokončení procesu ratifikace bude také jednou z priorit portugalského předsednictví.

Dohoda EU - Mercosur podle nich nabízí oběma stranám mnoho příležitostí jak v rovině ekonomické, tak i z hlediska přínosů pro celou společnost. Její velký přínos se projeví i v oblasti udržitelnosti. Obzvláště v době, kdy je mezinárodní obchod postižen situací kolem pandemie COVID-19 a dochází k výraznému nástupu protekcionismu, je tento společný závazek svazů tlačit na co nejrychlejší ratifikaci a implementaci dohody, jejíž vyjednávání trvalo 20 let, potřebný.

"Vytvoření silnějších obchodních a investičních vazeb nám nejen pomůže překonat výzvy, ale také chytnout za pačesy příležitosti v době post-kovidové", uvedl prezident BusinessEurope Pierre Gattaz. Prezident Národního svazu průmyslu Brazílie Robson Braga de Andrade se domnívá, že "tato dohoda je strategická pro integraci dvou největších ekonomických oblastí Západu. Postupné odstraňování obchodních bariér, které nyní ovlivňují 65% našeho vzájemného obchodu, umožní změny v konkurenceschopnosti na obou stranách a stimulaci obchodu i investic. Z tohoto důvodu musí soukromá sféra na obou stranách stát v čele úsilí o její implementaci".

Evropská unie je největším obchodním a investičním partnerem pro Mercosur. V obchodu se zbožím je pro Mercosur EU druhým největším partnerem po Číně (představuje 17,1% celkového obchodu bloku v roce 2019). Pro EU je Mercosur 11. největším partnerem v obchodu se zbožím. V roce 2019 byla hodnota vývozu z EU do zemí Mercosur 41 miliard EUR, dovoz do EU ze zemí Mercosur byl v hodnotě 35,9 miliard EUR.

Celá tisková zpráva BusinessEurope (v AJ)

Znění společného stanoviska (v AJ)

Šeráková Petra
/
kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět