Seminář: Jednotná kontaktní místa pro podnikatele


Úspěšný seminář věnovaný projektu Jednotných kontaktních míst pro podnikatele přilákal na Stálé zastoupení ČR při EU stovku účastníků.

Vysocí představitelé členských států a institucí EU, činitelé evropských i národních podnikatelských asociací a zástupci evropských regionů diskutovali 4. února 2010 na Stálém zastoupení ČR při EU o svých zkušenostech s budováním sítě Jednotných kontaktních míst (JKM). JKM musí být vytvořena ve všech členských státech, a to na základě směrnice o službách, která vstoupila v platnost koncem roku 2009. Cílem JKM je poskytovat podnikatelům veškeré informace spojené s podnikáním na jednom místě (one-stop-shop).

„Především v dnešní době ekonomického poklesu musí stát poskytovat podnikatelům co nejlepší podmínky pro podnikání a vytvářet podnikatelské příležitosti. Jednotná kontaktní místa jsou toho dobrým příkladem,“ zdůraznila  ve svém úvodním vystoupení stálá představitelka ČR při EU Milena Vicenová.

Zástupkyně velvyslankyně Jana Reinišová podtrhla klíčovou úlohu vnitřního trhu EU.  „Nebýt vnitřního trhu, evropská integrace v ostatních oblastech by byla mnohem složitější. A jedním z nejdůležitějších nástrojů k prohloubení vnitřního trhu je směrnice o službách,“ řekla.

Diskuse se odvíjela jak od prezentace zkušeností České republiky, Británie, Německa, Francie a Nizozemska, tak od doporučení, která zazněla od zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, BUSINESSEUROPE a EUROCHAMBERS.

V České republice je celkem patnáct JKM, jejich úlohu plní vybrané obecní živnostenské úřady v jednotlivých krajích. Pokud zájemci chtějí ušetřit čas nebo pobývají v zahraničí, pak mohou využít „elektronické verze“ JKM, a to webového portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz. „Největší výzvou je udržet veškeré informace aktuální a mít kvalifikované pracovníky,“ uvedl Martin Tlapa, náměstek ministra průmysl a obchodu. „Česká podnikatelská komunita zdůrazňovala tři základní podmínky pro úspěšnou implementaci – ambiciózní přístup, transparentnost a konzultace s podnikatelskou sférou. Všechny tyto podmínky česká vláda splnila,“ uvedla Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a obchodu ČR.

Británie, Německo, Nizozemsko a Francie prezentovaly své koncepty JKM. Některé z nich podporují kombinaci „fyzického“ JKM s místem „elektronickým“ tak jako Česká republika (Německo, Francie). Jiné jsou naopak především pro řešení „elektronické“ (Británie). Koncepty se liší i v závislosti na velikosti daného členského státu, například na úrovni Německa je koncept JKM plně v rukou jednotlivých spolkových republik.

Zástupci podnikatelské sféry zdůraznili důležitost JKM jakožto „výkladní skříně“ směrnice o službách.  V tomto kontextu zazněli jejich obavy ohledně vysokého počtu členských států, které ještě implementaci směrnice o službách řádně nedokončily. Pokud jde o JKM, velký potenciál vidí ve využívání jejich elektronické verze a uvítali by je ve více jazykových verzích než jen v národním jazyce.

Seminář zorganizovalo Stálé zastoupení ČR při EU společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českou podnikatelskou reprezentací při EU – CEBRE.

zdroj: Stálé zastoupení ČR při Evropské unii

kategorie CEBRE a SPČR
zpět