Pozvání na konferenci: Konkurenceschopnost a růst

Oslavy Dne Evropy jsou vhodným okamžikem pro zamyšlení se nad prioritami České republiky v rámci připravovaného víceletého rozpočtu EU na období 2014 - 2020 s cílem podnítit růst a konkurenceschopnost České republiky.  .

Konkurenceschopnost a růst

9. května 2012 od 10,00 do 13,30 hod., Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 37/23, Praha 1

Oslavy Dne Evropy jsou vhodným okamžikem pro zamyšlení se nad prioritami České republiky v rámci připravovaného víceletého rozpočtu EU na období 2014 - 2020 s cílem podnítit růst a konkurenceschopnost České republiky. Dobrým vodítkem pro efektivní a zacílené využití disponibilních prostředků v budoucím víceletém finančním rámci se zdají být priority stanovené v národní Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, které zahrnují projekty vytvářející předpoklady pro ekonomický růst a rozvoj naší země. Česká republika by se v této fázi měla zaměřit na vyjasnění si způsobu využití financí v rámci největšího programu EU Horizont 2020 (s disponibilním objemem 80 mld. EUR), ale rovněž menšího programu na podporu malých a středních podniků COSME (2,5 mld. EUR). Oba programy spojuje zaměření na podporu přístupu podniků k financím. Zatímco COSME se zaměří na podporu malých a středních podniků s rozpočtem 1,4 mld. EUR, Horizont 2020 pak na rostoucí inovativní firmy s disponibilním rozpočtem 3,8 mld. EUR. Finance by měly směřovat na podporu půjček, ekvity, záruk a mezzaninových nástrojů. Prioritní oblasti České republiky v návrhu rozpočtu EU na léta 2014 - 2020 budou diskutovány v první části konference. V druhé části se konference zaměří na diskuzi o finančních nástrojích EU v COSME a Horizont 2020.
V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

Pozvánka  program

kategorie CEBRE a SPČR
zpět