Velké podniky a jejich role v regionálním rozvoji.

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR inicioval zpracování studie, mapující zapojení a vliv velkých podniků na regionální rozvoj. Jedná se o podpůrný dokument pro vyjednávání parametrů budoucího programového období 2014 – 2020. V návrzích jednotlivých nařízení je totiž kladen důraz na podporu převážně malých a středních podniků. Svaz průmyslu a dopravy zastává názor, že nelze posuzovat přínos podniků pro regionální rozvoj pouze na základě jejich velikosti. Studie přináší příklady toho, jak prospěšné je právě propojení malých a středních podniků v rámci dodavatelských řetězců velkých podniků, případně přímé působení velkých podniků na konkrétní regiony. Vzhledem ke svému účelu je analýza zpracována primárně v anglickém jazyce.

ke stažení zde


kategorie CEBRE a SPČR
zpět