Průmysl a podnikání v EU říjen 2012

.


Letos do české vědy a výzkumu proudilo o celou pětinu více prostředků než v loňském roce a hlavní zásluhu na tom mají firmy, které na svých bedrech nesou největší objem investic. Ještě více než na tuzemskou vědu se ale podniky soustředily na financování svého vlastního výzkumu a rozvoje. Bez toho by nebyly konkurenceschopné, vysvětlují.
Povzbudí české stavebnictví a přinesou úspory energie? Nebo jde spíše o zbytečnou administrativu a zvyšování nákladů? Energetické průkazy budov včera prošly Poslaneckou sněmovnou, ve veřejné debatě to však stále nemají jednoduché. Jejich správné fungování nyní musí zajistit státní správa, tvrdí odborníci.
Poslaneckou sněmovnou prošel návrh nového zákona, který upravuje podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Výnosy z povolenek by měly putovat na rekonstrukce budov i úspory v průmyslu.
Česká republika při jednáních v EU nesleví ze své pozice a bude se stavět proti přijetí dalších závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Svým evropským protějškům to řekl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Ve Státní energetické koncepci ministerstvo také počítá se snížením podpory pro OZE. To vadí mimo jiné řadě nevládních organizací.
Devět zemí včetně Velké Británie, Nizozemska a České republiky poslalo dopis adresovaný Evropské komisi, v němž se staví proti návrhu Komise, podle kterého by do roku 2020 zasedlo v dozorčích radách firem kotovaných na burze minimálně 40 procent žen. Informoval o tom britský list Financial Times.
Nejen solární panely a větrné turbíny patří mezi zařízení, která vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů – například v České republice mají svou tradici malé vodní elektrárny, jejichž rozvoj má i sympatie české veřejnosti. Vedle toho, že vyrábí čistou energii, mohou přispět k revitalizaci svého okolí. Jejich výstavbu podporují i evropské fondy.
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba navrhne vládě Petra Nečase, aby přesunula nevyčerpané prostředky z evropských fondů, které se nacházejí v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), na podporu technického školství v České republice. Uvedl to na začátku září na setkání s novináři.
Ruský energetický gigant Gazprom možná podle Evropské komise porušuje pravidla férové konkurence na trzích se zemním plynem ve střední a východní části Evropy. Exekutiva proto vůči firmě zahájila vyšetřování. Gazprom však porušování právních předpisů odmítá.
Společnost ČEZ se v dohodě s Evropskou komisí zavázala k prodeji některých svých uhelných elektráren, aby se vyhnula postihům za zneužívání dominantního postavení na českém trhu s elektřinou. Podle studie konzultační společnosti Candole Partners však návrh, který firma Komisi předložila, není ze soutěžního hlediska čestný. Její výsadní postavení na trhu prý nesníží.
Zatímco v předchozích letech představovala pro Národní ekonomickou radu vlády (NERV) téma číslo jedna dluhová krize eurozóny, unijní rozpočet či kohezní politika, nyní to budou především úsporná opatření a podpora hospodářského růstu v České republice. Novinářům to dnes sdělil premiér Petr Nečas spolu se členy NERV.
Ministři slíbili podpořit technické vzdělávání v ČR
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a ministr školství Petr Fiala přislíbili podporu technickému vzdělávání v ČR. Do konce roku má tak vzniknout seznam kroků, které mají zabránit dalšímu propadu v počtu technicky vzdělaných lidí. Podporu získalo i tzv. duální vzdělávání.
Význam diplomatických misí spočívá mimo jiné v praktické podpoře českých vývozců, zdůraznil premiér Petr Nečas. Diplomaté tak prý mohou pomoci ve zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských podniků. Ze strany podnikatelů však dlouhodobě zní kritika vůči systému, v němž vývozy paralelně podporuje ministerstvo zahraničí i resort průmyslu a obchodu.
Ke snižování spotřeby uhlí v české energetice vede podle odborníků řada cest. Zvyšování podílu jádra na výrobě energie, větší důraz na obnovitelné zdroje, využívání moderních technologií nebo například ukončení vývozů elektřiny. EurActiv zjišťoval pohledy různých zainteresovaných hráčů na to, jak by se měla ČR závislosti na uhlí zbavovat.
Nová Státní energetická koncepce počítá s ukončením garantovaných výkupních cen pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Například podle Sdružení velkých spotřebitelů energie průmysl na podporu OZE příliš doplácí. NGOs se však domnívají, že stát by měl k čisté energii zaujmout jiný postoj.
Na vrcholných pozicích v českých firmách i na všech úrovních české politiky je příliš málo žen, tvrdí organizace podporující vyrovnané zastoupení obou pohlaví. Řešením se prý mohou stát kvóty, podobně jako v řadě evropských zemí. Některé vrcholné manažerky však například s takovým opatřením pro firmy nesouhlasí.
Novinky z oblasti průmyslu a podnikání v EU za září Vám přinesl zpravodajský server EurActiv.cz (www.euractiv.cz) ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU (www.cebre.cz).
kategorie CEBRE a SPČR
zpět