Na Bali půjde o hodně

Byznys doufá v uzavření dohody o usnadnění obchodu, EU má velké ambice, výsledky jsou však nejisté.

Ve dnech 3. - 6. prosince 2013 na indonésském Bali zasedne IX. konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO, MK9) . Jedním z hlavních výstupů konference by měl být balíček rozhodnutí ministrů ve třech oblastech spadajících do Rozvojové agendy z Dohà (DDA), a to v oblasti usnadňování obchodu, zemědělství a obchodu a rozvoje, který by měl být doplněn několika rozhodnutími v dalších oblastech.
 
Klíčovým prvkem balíčku je Dohoda o usnadňování obchodu, zahrnující věcnou část a flexibility pro rozvojové a nejméně rozvinuté členy. Vyspělí členové WTO mají zájem na tom, aby z věcného hlediska bylo dosaženo maximální závaznosti, zatímco rozvojoví členové usilují o co nejdelší přechodná období pro implementaci závazků a získání technické pomoci. V oblasti zemědělství byly předmětem jednání tři návrhy: administrace celních kvót, zabezpečení potravin a úprava závazků v oblasti konkurence v exportu.
 
V rámci agendy obchodu a rozvoje bude projednávána sada následujících návrhů: tzv. monitorovací mechanismus zvláštního a diferencovaného zacházení, směrnice k preferenčním pravidlům původu zboží, výjimka v obchodu se službami, přístup na trhy vyspělých zemí bez cel a kvót a problematika obchodu s bavlnou – vše ve prospěch nejméně rozvinutých členů WTO.
 
Dne 3. 12. 2013 zasedne Rada pro zahraniční věci (FAC) ve složení ministrů pro obchod a bude projednávat pozice Evropské unie na IX. Konferenci ministrů WTO, zejména z pohledu přijetí Rozhodnutí Rady EU ve vybraných oblastech Rozvojové agendy z Dohà (DDA), Rozhodnutí Rady EU mimo rámec DDA a Závěrů Rady EU vztahujících se k průběhu a výsledkům MK9.

Evropský byznys zastáncem mnohostranného obchodního systému

Přínos z dohodnutých textů je přitom nezpochybnitelný a jejich odmítnutí by zřejmě výrazně poškodilo mnohostranný obchodní systém i důvěryhodnost WTO. Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE přichází před konferencí se svým poselstvím a doporučeními na revitalizaci světového obchodu. Evropský byznys zdůrazňuje, že k úspěchu na Bali nestačí tradiční prostředky, členské státy WTO musí začít řešit otázky, které jsou důležité pro rozvoj světového obchodu v 21. století.
 
BUSINESSEUROPE doufá v intenzivní konzultace vedoucí ke konkrétním výsledkům a především v uzavření Dohody o usnadnění obchodu mezi členy WTO. Ambiciózní výstupy by mohly znatelně posílit mezinárodní obchod při současném snížení přepravních nákladů a zkrácení celních procedur.

Stanovisko BUSINESSEUROPE (AJ) [pdf 315 kB]

Více informací ke konferenci WTO

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět