25 let členství České republiky v OECD

Česká republika v roce 2020 slaví čtvrtstoletí členství v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. U této příležitosti Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo 8. prosince 2020 konferenci za účasti generálního ředitele OECD Angela Gurríi a dalších významných zahraničních hostů „Česká republika a OECD – 25 let: Minulost a budoucnost“, jejímž cílem bylo nejen oslavit 25. let členství ČR v OECD, ale současně představit i nový ekonomický výhled OECD pro Českou republiku.

Angel Guría ve svém úvodním vystoupení ocenil úspěchy, kterých Česká republika dosáhla za uplynulých 25 let a stala se tak uznávaným členem OECD rodiny. Od doby svého vstupu se HDP České republiky zvýšilo o 19%. Česká republika dosáhla jedné z nejnižších úrovní nezaměstnanosti a chudoby v OECD. Nyní ovšem zažíváme krizi pandemie COVID-19, která nás zasáhla všechny. Angel Guriía současně České republice vytknul nízkou míru produktivity, velké regionální disparity a vysokou závislost na uhlíku.

Svaz průmyslu a dopravy ČR - 25 let členem BusinessatOECD (BIAC)

Výročí 25 let členství České republiky v Organizaci pro hospodářský a udržitelný rozvoj (OECD) je významné také pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, největší podnikatelskou a zaměstnavatelskou organizaci na národní úrovni. Členství v OECD není automatické, každá kandidátská země musí prokázat politickou připravenost a ekonomickou stabilitu, aby se mohla stát členem tohoto prestižního společenství hospodářsky nejvyspělejších zemí světa uznávajících principy demokracie a tržní ekonomiky.

K této stabilitě a důvěryhodnosti významnou měrou přispěly i firmy operující v České republice a sdružené pod hlavičkou Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). A byl to právě pan Tomáš Baťa, který věřil v sílu a schopnost českého průmyslu a podnikání na této úrovni obstát a podpořil vahou své osobnosti kandidaturu SP ČR na členství v Poradním výboru pro obchod a průmyslu při OECD (BIAC).

V roce 1995, kdy se ČR stala členem OECD, byl také zahájen proces přípravy na vstup SP ČR do BIAC. Počátkem roku 1996 vznikl Český BIAC reprezentovaný na nejvyšší úrovni vůdčími osobnostmi českého byznysu a průmyslu a na pařížských jednáních reprezentovaný vybranými experty a expertkami. Jak se postupně posilovala úloha OECD vytvářet politiky na podporu prosperity, rovnosti, příležitostí a blahobytu a rostl její vliv i v rámci G-20, tak posilovala i úloha globálního byznysu pod hlavičkou BIAC.

Gbelec Ondřej
/
kategorie OECD
zpět