k čerpání dovolené podle noveli Zákoníku práce (červenec 2004)

 .

Jaký je postoj Svazu průmyslu a dopravy k novele zákoníku práce, kterou nedávno podepsal prezident republiky?

Na rozdíl od jiných zákonů se nedomníváme, že by nová úprava čerpání dovolené znamenala zásadní dopad do ekonomiky firem a ohrozila jejich chod.

Je třeba si uvědomit, že již podle současné úpravy má zaměstnavatel povinnost určit zaměstnanci čerpání dovolené za příslušný kalendářní rok tak, aby si tuto dovolenou v kalendářním roce vyčerpal. Možnost převést si dovolenou do příštího roku existovala a v podstatě existuje i nadále. Nová úprava reaguje na požadavky příslušné Směrnice EU a Úmluvy MOP, které zakazují proplácení nevyčerpané dovolené. Aby tedy dovolená „nepropadla“, ukládá se zaměstnavateli, aby do určitého termínu určil zaměstnanci čerpání dovolené. Dle našeho názoru to neznamená, že podle nové právní úpravy by byl zaměstnavatel povinen určit všem zaměstnancům čerpání dovolené od 1. 11. nebo do 1. 11.

Problémy nová úprava může způsobit, ale ne u většiny zaměstnavatelů. Zkušenosti ukazují, že ve většině firem si čerpání dovolené sledují, jsou stanovovány plány dovolených, takže skutečně k vyčerpání dochází v průběhu kalendářního roku a nebo částečně i v roce následujícím.

Problémy lze očekávat v letošním roce, protože zaměstnavatelé budou mít krátkou dobu na to, aby se seznámili s novou právní úpravou, ohlídali termín pro určení nevybrané dovolené, rozlišení letošní dovolené, loňské dovolené, základní výměry, týdne navíc atd. Problémy mohou být tam, kde zaměstnavatelé neurčovali dovolenou a kde ani zaměstnanci neměli zájem si dovolenou čerpat.

Zcela určitě by bylo pro zaměstnance i zaměstnavatele výhodnější, kdyby nová úprava platila až od ledna právě pro to, aby všichni měli možnost vyřešit problém „starých dovolených“ do konce kalendářního roku.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět