Prohlášení SP ČR k některým odmítavým reakcím na 38 bodů protikrizových opatření

 .

Svaz průmyslu a dopravy ČR si je vědom toho, že některé z 38 bodů protikrizových opatření, které byly řádně projednány a přijaty na mimořádném Plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) mohou vzbuzovat nesouhlasné reakce. Nadále považujeme dohodnuté úkoly pro řešení důsledků hospodářské recese a pro budoucnost hospodářství za potřebné.

 Jsme toho názoru, že diskuse by měla být vedena na odborné bázi. Nesouhlasné stanovisko některých představitelů Strany zelených a dalších ekologických aktivistů považujeme za součást předvolebního boje a snahy Strany zelených se zviditelnit. Ohrazujeme se proti způsobu, kterým je vyjadřován s některými body nesouhlas.

Mostýn Milan
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět