Stanovisko k cílové sazbě spotřební daně z cigaret a tabáku

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy České republiky k návrhu na změnu  zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  .

SP ČR má tuto připomínku:

Část šestá, článek VII – sazby daně

  • Navrhovaná novelizace sazeb spotřebních daní na cigarety a tabák vychází ze závazků České republiky splnit ustanovení Směrnice Rady 2011/64/EU. Ta ukládá členským státům zajistit minimální výnos spotřební daně z cigaret všech cenových kategorií minimálně 90 EUR za tisíc kusů. Pro splnění tohoto kritéria je tedy rozhodující výše minimální spotřební daně na cigarety, přičemž ostatní složky nejsou dotčeny.
  • V zájmu nezvyšování daňového tlaku na tabákový průmysl proto doporučujeme upravit navržené cílové sazby tak, aby nepřekračovaly rámec nutného minima. Konkrétně navrhujeme upravit zvýšení pevné složky daně na cigarety o 0,05 Kč za kus, tak jako při posledním zvýšení daní mezi roky 2011 a 2012, a sice na 1,17 Kč za kus. 
  • Pokud jde o stanovení samotné minimální spotřební daně, navrhujeme ji upravit tak, aby již v roce 2013 nebyla nutná korekce, která by měla dopad na předvídatelnost podnikatelského prostředí. Proto doporučujeme zvážit, zda je částka 2,28 Kč za kus postačující, či zda si jejím zvýšením nevytvořit rezervu pro případné neočekávané oslabení koruny vůči euru.

 

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět