Asociace zemědělské a lesnické techniky

Předmětem činnosti Asociace zemědělské a lesnické techniky podle smlouvy o sdružení je zejména:
- Spolupráce ve výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji zemědělské a lesnické techniky na základě vzájemné výhodnosti.
- Vzájemná výměna informací a ověřených zkušeností v dohodnutých oblastech zájmu.
- Prosazování společných zájmů členů Sdružení v tuzemsku i zahraničí na všech potřebných a dosažitelných úrovních a místech.
- Organizace reprezentačních akcí Sdružení, vzdělávacích akcí pro členy.
- Boj proti nekalé konkurenci ohrožující zájmy členů Sdružení.
- Organizace zkoušek, testování a hodnocení zemědělských a lesnických strojů, nářadí a metod a zveřejňování atestů pro potřeby výrobců, prodejců i uživatelů.
- Rozvoj nových forem spolupráce v rámci mezinárodních sdružení výrobců zemědělské a lesnické techniky jak zemí západní Evropy (CEMA), tak zemí střední a východní Evropy.
- Poskytování vzájemných služeb podporujících činnost nebo aktivity členů sdružení.
Zemědělská 1665/1
Černá Pole
613 00 Brno
49.2099403N, 16.5926311E
IČO: 71197346
DIČ: CZ71197346
Tel.: 541 235 256
Fax: 541 235 257

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět