Svaz dopravy České republiky

Svaz dopravy (dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě) vznikl po roce 1989. Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy. Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 143 podnikatelských subjektů dopravního zaměření, které poskytují zaměstnání více než 140 tisícům zaměstnanců.

Základním posláním svazu je vytvářet podmínky pro rozvoj dopravního systému republiky a to ve všech základních i příbuzných oborech. K naplnění svého poslání vykonává svaz zejména tyto činnosti:
- hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem, vládou České republiky, odbory, příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi
- podporuje práci svých členů prostřednictvím nabídky informací a koordinuje přístup svých členů ke koncipování jejich společných stanovisek a rozhodnutí v dané věci
- zajišťuje informovanost a usiluje o porozumění veřejnosti pro potřeby svých členů v podnikatelské a zaměstnavatelské sféře
- působí jako odborný poradce při přípravě politicko-hospodářských rozhodnutí v oblasti dopravy na národní i mezinárodní úrovni
- uplatňuje zájmy svých členů v zahraničí formou spolupráce se zahraničními podnikatelskými svazy působícími v oblasti dopravy a pomáhá navazovat přímé styky našich a zahraničních podnikatelských subjektů
Dlážděná 1003/7
Nové Město
110 00 Praha
50.0869947N, 14.4320972E
IČO: 61381705
Tel.: 233 322 498
603 863 682
Fax: 233 322 485

Klasifikace CZ-NACE

Další podrobné informace pouze pro členy Svazu

Přístup do neveřejné části Pouze pro členy svazu

Pokud uvedené údaje neodpovídají skutečnosti, prosím, obraťte se na správce členské základny prostřednictvím emailu: lcechova@spcr.cz

zpět