Kategorizace prací od A po Z (Praha)

Svaz průmyslu a dopravy ČR
29. květen 2024 09:30 - 14:00
Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zve na seminář

 

KATEGORIZACE PRACÍ OD A DO Z.

Místo: Zasedací místnost (2. patro) Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Cena: 2500,- Kč (+ DPH) / 1900,- Kč (+ DPH) pro členy SP ČR

Registrace: Na seminář se prosím registrujte do 24. května 2024 ZDE

PROGRAM:

09:30 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 - 10:15 Úvodní slovo - zahájení
10:15 - 11:00 KATEGORIZACE - souvislosti a návaznosti v pracovním
lékařství - MUDr. Vladimíra Lipšová (Státní zdravotní ústav)
11:00 - 12:30 KATEGORIZACE - ve vztahu k jednotlivým rizikovým faktorům,
návrh na zařazení prací do kategorií, požadavky na měření rizikových faktorů
- MUDr. Gacka Slavíková (Hygienická stanice hlavního města Prahy)
12:30 - 13:00 Občerstvení
13:00 - 13:15 REGISTR KATEGORIZACÍ PRACÍ “KaPr” - evidence prací,
statistické údaje - Mgr. Jana Zocová (Státní zdravotní ústav)
13:15 - 13:30 NÁRODNÍ REGISTR NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ - evidence
hlášených nemocí z povolání, statistické údaje - Bc. Michaela Voříšková
(Státní zdravotní ústav)
13:30 - 14:00 Diskuze, dotazy, závěr

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.
Zpět