Webinář o návrhu Systému zdanění malých a středních podniků podle jejich sídla

19. červen 2024

Dovolujeme si Vás informovat o webináři k Systému zdanění malých a středních podniků podle jejich sídla, kde bude představena detailní prezentace návrhu, který malým a středním podnikům působícím přeshraničně prostřednictvím stálých provozoven umožňuje interakci pouze s jednou daňovou správou – se správním ústředím. 

Více  informací k idspozici zde

Zpět