International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy 2024

Katowice
Polsko
4. - 6. září 2024 08:00 - 17:00

Agentura CzechTrade zve české firmy k účasti na veletrhu International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy 2024. Veletrh je zařazený mezi podporované akce v projektu NOVUMM 2 spolufinancovaného z OP TAK - program Marketing. Malé a střední podniky mohou čerpat podporu na svou prezentaci. Více o podmínkách čtěte v sekci Programy EU, OP TAK https://www.czechtrade.cz/programy-eu/op-tak-%E2%80%93-projekty-novumm-2-a-novumm2ket/novumm

Veletrh hornictví, energetiky a hutnictví je přední evropskou prezentací strojů, technik a technologií používaných v těžebním průmyslu. Veletržní nabídka byla obohacena v souladu s požadavky vystavovatelů v oblasti dekarbonizační politiky, energetické transformace směrem k účinnosti a snižování emisí, opatření na ochranu klimatu a životního prostředí a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Více informací k veletrhu se dozvíte na webu CzechTrade

Zpět