Výsledky HDP za 3. Q 2014

HDP ve 3. Čtvrtletí 2014 dle ČSÚ vzrostl po sezonním očištění ve stálých cenách meziročně o 2,4 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,4 %.

Zveřejněný výsledek HDP se příliš neliší od předběžného odhadu a náš komentář zůstává shodný. Hrubý domácí produkt se ve 3. čtvrtletí meziročně zvýšil
o 2,4 % a česká ekonomika si udržuje svou růstovou trajektorii. Výsledek lze považovat za poměrně solidní a stabilizační napříč složky HDP. Nadále rostou fixní investice či spotřeba domácností, ale mírnějšími tempy než ve druhém čtvrtletí, což bylo očekáváno. Vývoj investic je pozitivním znakem stabilizující
a růstové ekonomiky i do budoucna, ale zároveň zůstává citlivou složkou.

Rostl i zahraniční obchod, kde meziroční tempo růstu importu bylo mírně vyšší, ale celkové saldo přispělo k růstu pozitivně. Stejně jako ve druhém čtvrtletí klíčový zůstal příspěvek průmyslu k růstu, průmyslu rostl meziročně o 5,2 %, zpracovatelský o 6,9 %. Samozřejmě vývoj průmyslu se odráží i do ostatních souvisejících sektorů. Meziroční růst zaznamenala i většina dalších hlavních sektorů.  Naše prognóza meziročního růstu reálného HDP zůstává pro tento rok nadále kolem hodnoty 2,2 %, kde v závěru roku očekáváme další mírné zmírnění tempa růst zejména vzhledem k srovnávací základně, mírně se může projevit i nižší než očekávaná výkonnost zemí euro zóny.

Zpracoval Bohuslav Čížek

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Komentáře
zpět