Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích Jsou na něj ve firmách připraveni? Uvědomují si manažeři dopad na podnikovou praxi? Svaz připravuje semináře.

 

Dne 22.3.2012 byly publikovány ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012Sb. občanský zákoník a pod č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Tyto dva zákony přinesou řadu změn, které se týkají i firem. Dle prohlášení autorů má jít o novou moderní úpravu soukromoprávních vztahů posilující smluvní volnost (nový občanský zákoník bude v zásadě dispozitivní) a sjednocující úpravu dnešních občanskoprávních a obchodněprávních vztahů.

Nový občanský zákoník zahrnuje úpravu postavení člověka jako jednotlivce, rodinného práva, vlastnictví, dědického práva a závazkového práva. Zákoník tak nahradí např. dnešní samostatné zákony občanský, obchodní, o rodině, o nadacích, o sdružování občanů, o obecně prospěšných společnostech, o nájmu a pronájmu nebytových prostor, o cenných papírech aj. Nejdůležitější pro praxi budou v prvním období přechodná ustanovení upravující přechod ze současné právní úpravy na nový právní pořádek.

Zákon o obchodních korporacích upravuje podmínky fungování obchodních společností, nahrazuje dnešní obchodní zákoník (úprava smluvních vztahů ale bude pouze v občanském zákoníku) a měl by přinést např. snazší přístup k podnikání a svobodnější rozhodování o vlastnictví podnikatelů. I v tomto zákoně budou pro začátek nejdůležitější přechodná ustanovení.

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích sice nabudou účinnost až 1.1.2014, ale na jejich implementaci ve firmách je nutno se začít připravovat již nyní.

Nejde jen o to nastudovat nová zákonné normy, ale je nutno implementovat je i do interních systémů. Je nutno promyslet kroky, které jsou nezbytné navenek i uvnitř společnosti.

Např. je vhodné u dnes uzavíraných dlouhodobých smluv, do kterých jsou opisována ustanovení obchodního zákoníku,  myslet na to, aby obstály i za platnosti nových předpisů od 1.1.2014.

Pokud jde o interní sféru společnosti, je třeba:

  • Provést analýzu a identifikaci toho, co se musí změnit v interních předpisech a IT systémech. Může jít o náklad, který bude nutno zahrnout už do plánu roku 2013.
  • Následně provést identifikované úpravy
  • Zajistit školení pro podnikové právníky a management. I toto bude nutno zahrnout do plánu roku 2013.

Svaz průmyslu si je vědom naléhavosti úkolu, který stojí před členskými firmami, a proto připravuje cyklus seminářů k novele občanského zákoníku a k zákonu o obchodních korporacích zdarma. Semináře proběhnou od září 2012 do prosince 2013.

Půjde o semináře na téma:

I. Obecné shrnutí změn občanského zákoníku a jejich dopadů do podnikatelského prostředí

 

II. Právo společností

 

III. Nové smluvní právo

IV. Nová úprava nemovitostí, dědického a rodinného práva

Kromě toho proběhnou speciální semináře k dopadu nové právní úpravy občanského práva na zákoník práce, k  otázkám týkajícím se problematiky veřejných zakázek a semináře reagující na aktuální změny právního řádu.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Jitka Hlaváčková
/
kategorie Právní infoservis
zpět